Zakres prac:
1. Dostawa, montaż i uruchomienie głównych rozdzielnic 0,4kV przy zbiornikowych.
2. Dostawa i wykonanie tras kablowych.
3. Kompleksowa dostawa i montaż kabli dla instalacji elektrycznej technologicznej i AKPiA, w tym dla systemu pomiaru poziomu produktu, systemu detekcji węglowodorów, systemu szczelności dna.
4. Wykonanie instalacji oświetlenia zbiorników i dróg.
5. Wykonanie instalacji uziemiającej zbiorników, rurociągów.
6. Wykonanie instalacji zasilania zasuw, ogrzewania odwodnienia zbiorników.
7. Wykonanie kanalizacji kablowej (kanalizacja rurowa, studnie kablowe).
8. Udział w uruchomieniu i rozruchu instalacji.

Budowa zbiorników magazynowych 3 x 32.000 m3 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu

Kompleksowe wykonanie prac i robót  branży  elektrycznej i AKPiA, wykonanie pomiarów pomontażowych i asysta przy rozruchu i uruchomieniu dla zadania pn. „Budowa zbiorników magazynowych 3 x 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu”
Koszyk na zakupy