Zakres prac:
1. Wykonanie modernizacji 8 pól SN – wymiana sterowników polowych, analizatorów, rozbudowa pola oraz wymiana elewacji pola.
2. Transport 8 transformatorów z magazynu znajdującego się w Ciepłowni Wola do pomieszczeń elektrycznych w EC Żerań wraz z ich montażem.
3. Transport 6 przemienników z magazynu znajdującego się w Ciepłowni Wola do pomieszczeń elektrycznych w EC Żerań wraz z ich montażem.
4. Dostawa i montaż wszystkich rozdzielnic elektrycznych poza rozdzielnicą główną 0,4 kV.
5. Dostawa i montaż wszystkich skrzynek sterowniczych i pośredniczących.
6. Dostawa i wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego.
7. Dostawa tras kablowych dla zakresu elektrycznego i AKPiA wraz ich wykonaniem na obiekcie.
8. Dostawa okablowania i wykonanie wszystkich połączeń elektrycznych.
9. Dostawa i wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej.
10. Dostawa i montaż układu zasilania gwarantowanego wraz z UPS’em.
11. Dostosowanie istniejącej nastawni w zakresie elektrycznym do obsługi nowego obiektu.
12. Montaż szafy systemowej Econtrol.
13. Wykonanie wszystkich pomiarów i prób funkcjonalnych instalacji i systemów elektrycznych średniego i niskiego napięcia poza rozdzielnicą główną 0,4 kV.
14. Pomiary elektryczne silników elektrycznych i transformatorów nie będących w zakresie dostaw Wykonawcy.
15. Udział w rozruchu instalacji.
16. Przeprowadzenie szkoleń dla 5 zmian obsługi z całości instalacji elektrycznej.
17. Przygotowanie dokumentacji jakościowej oraz COPY IN RED dla instalacji i urządzeń będących przedmiotem dostawy i/lub montażu.

Dostawa i montaż instalacji elektrycznych w ramach inwestycji pn. „Budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej KG2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie”

Koszyk na zakupy