O NAS

Elecon

Nasze działania obejmują modernizacje oraz budowy głównych elektrowni i elektrociepłowni w Polsce, budowy i przebudowy stacji dystrybucyjnych 110/15kV oraz podstacji trakcyjnych, a także konstrukcji dla sektora przemysłowego. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie projektu, począwszy od fazy koncepcyjnej, poprzez realizację projektu wykonawczego, aż po kierowanie budową, wykonanie prac, prowadzenie procedury rozruchu oraz uruchomienie instalacji.

Projektowanie

Kompleksowe usługi projektowe w branży elektroenergetycznej i elektrycznej.

Realizacja

Analiza wymagań, planowanie, zakupy materiałów i sprzętów, wykonanie prac, odbiory techniczne oraz serwis i utrzymanie.

Uruchomienia

Uruchomienie, kalibracja urządzeń, testy funkcjonalne, odbiór i wsparcie po uruchomieniu.

Zarząd Elecon

Prezes

Rafał Boba

Wiceprezes

Marcin Stolarz

Prokurent

Krzysztof Rębiś

Prokurent

Piotr Strzelecki

Koszyk na zakupy