Zakres prac:
1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wykonania linii kablowej 110 kV do GPZ Słupsk "Poznańska", opracowanie projektów wykonawczych dla budowy w zakresie stacji GPZ Słupsk EC.
2. Niwelacja i przygotowanie terenu budowy, wykonanie nawierzchni utwardzonych (rejon GPZ i terenu linii WN).
3. Budowa linii kablowej 110kV (wraz z łączem światłowodowymi) z GPZ Słupsk Poznańska do projektowanego GPZ Słupsk EC, wraz z wykonaniem obustronnym głowic kablowych, podłączeniem i pomiarami torów WN.
4. Dostawa i montaż fundamentów i konstrukcji wsporczych pod aparaturę WN w GPZ Słupsk EC.
5. Dostawa i montaż aparatury napowietrznej (ograniczniki przepięć, odłącznik liniowy, wyłącznik, przekładniki kombinowane, izolatory wsporcze, uziemniki, pkt. "0" i ogranicznik przepięć), wykonanie olinowania aparatury.
6. Wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, ochrony odgromowej terenu GPZ Słupsk EC.
7. Wykonanie szczelnego stanowiska transformatora.
8. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem transformatora 110/6,3 kV 16MVA.
9. Dostawa i montaż szafy automatyk pola rozdzielni 110kV, zabezpieczeń, ARN, pomiar jakości energii.
10. Dostawa i montaż szafy telemechaniki i łączności dla GPZ Słupsk EC, wraz z wykonaniem transmisji on-line do systemów dyspozytorskich.
11. Wykonanie trasy kablowej wraz z dostawą i ułożeniem kabli dla obwodów pomiarowych i sterowniczych do budynku stacji GPZ Słupsk EC.
12. Wykonanie instalacji oświetlenia terenu stacji GPZ Słupsk EC.
13. Wykonanie zasilania placu budowy.
14. Wykonanie pomiarów i badań pomontażowych, rozruchu w zakresie rozdzielni 110kV, prowadzonych linii kablowych oraz oferowanej pozostałej aparatury i urządzeń.

Kompleksowe wykonanie prac dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie stacji transformatorowej 6,3 kV / 110 kV EC Słupsk wraz z linią kablową 110 kV do GPZ Słupsk „Poznańska””

Zaprojektowanie i wykonanie stacji transformatorowej 6,3 kV / 110 kV EC Słupsk wraz z linią kablową 110 kV do GPZ Słupsk „Poznańska”
Koszyk na zakupy