Zakres prac:
1. Opracowanie wszelkich dokumentacji architektoniczno-budowalnych, inwentaryzacji z natury, badań geodezyjnych, pomiarowo-badawczych i techniczno-inżynierskich dla potrzeb uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.
2. Opracowanie projektów wykonawczych branży elektrycznej i AKPiA.
3. Zapewnienie nadzoru przyrodniczego dla prowadzonych prac w obszarze Natura 2000.
4. Pełnienie funkcji Kierownika Budowy w czasie trwania Inwestycji oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, zgód od organów administracji państwowej.
5. Wykonanie prac demontażowych w zakresie silników pomp, kablowania i wyposażenia obwodów wtórnych w rozdzielnicy 6kV.
6. Dostawa i montaż nowych silników pomp typu SXVh45012Ds o mocy 315kW firmy ZME Emit S.A. w ilości 2 sztuk.
7. Modernizacja obwodów wtórnych w dwóch polach rozdzielnicy 6kV.
W TRAKCIE (TEKST)

Kompleksowe wykonanie modernizacji instalacji sterowania pomp śmigłowych na pompowni wody chłodzącej umożliwiającej płynną regulację prędkości obrotowej pompy w przepompowni na Wisłą Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

Koszyk na zakupy