Zakres prac:
1. Wykonanie kompleksowych prac projektowych w branży elektrycznej, AKPiA, DCS.
2. Demontaże i przekładki niezbędnych instalacji elektrycznych i AKPiA.
3. Dostawa, montaż i uruchomienie dwusekcyjnej rozdzielnicy 0,4kV 5000A typu OKKEN z układem SZR AZRS-3.
4. Dostawa transformatorów suchych 6/0,4kV 3150kVA
5. Dostawa i montaż mostów szynowych 5000A i 3200A.
6. Dostawa i montaż przemienników częstotliwości o mocy 350kW, 250kW i 150kW wraz z szafami filtrów.
7. Dostawa i montaż tras kablowych.
8. Dostawa i montaż kabli siłowych, sterowniczych i komunikacyjnych.
9. Dostawa i montaż rozdzielnic potrzeb ogólnych i zasilania armatur.
10. Dostawa i montaż instalacji oświetlenia hali pompowni i zbiornika akumulatora ciepła.
11. Dostawa i montaż instalacji SAP, uziemiającej i wyrównawczej.
12. Dostawy, montaże i uruchomienie aparatury AKPiA: pomiary temperatury, przepływu, ciśnienia, poziomu w zbiorniku.
13. Wykonanie i uruchomienie układu sterowania i kontroli pracą Akumulatora Ciepła.
14. Udział w uruchomieniu i rozruchu instalacji.

Wymiana istniejącego elektrofiltru na filtr workowy K11 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

Koszyk na zakupy