Zakres prac:
1. Wykonanie projektów dla układów pomiarowych energii elektrycznej.
2. Wykonanie projektu technicznego dla nowych układów transmisyjnych danych.
3. Demontaż układów pomiarowych w tym liczników, przekładników, okablowania.
4. Dostawa i montaż układów licznikowych, przekładników kombinowanych 110kV, przekładników prądowych i napięciowych SN wraz z okablowaniem.
5. Dostawa i montaż urządzeń do zdalnej transmisji danych pomiarowych typu Smartbox.
6. Dostawa nowego serwera i oprogramowania na potrzeby aplikacji Energia 4.
7. Migracja historycznych danych pomiarowych z plików odczytowych do nowego systemu Energia 4.
8. Przeprowadzenie dedykowanych szkoleń dla pracowników Veolia Energia Łódź w zakresie obsługi aplikacji Energia 4.

Dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej w EC3 i EC4 (Veolia Energia Łódź S.A.) do wymagań rynku mocy

Koszyk na zakupy